• Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije Kongres je akreditovan sa 10 bodova za slušaoce.

Program

 • Kraljice Natalije 3
 • 16:45 – 17:45

  Radionica – Savremene molekularno-biološke tehnike u laboratorijskoj dijagnostici

 • 18:00 – 19:00

  Svečano otvaranje Kongresa

 • 19:00 – 19:30

  Plenarno predavanje – Novi biomarkeri sčane slabosti – Prof. dr Tatjana Simić

 • 19:30 – 21:00

  Koktel

 • Hotel M
 • 09:00 – 09:30

  Plenarno predavanje – Mutacije gena za glukocerobrozidazu i pakrinsonizam – Prof. dr Vladimir Kostić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; SANU

 • 09:30 – 11:00

  Sesija – Savremena laboratorijska dijagnostika neurodegenerativnih obolenja i ishemijske bolesti mozga

 • 11:00 – 11:30

  Diskusija i kafe pauza

 • 11:30 – 12:00

  Plenarno predavanje – Klinički značaj genetskih i epigenetskih alteracija u solidnim tumorima – Prof. dr Zvonko Magić, Vojnomedicinska akademija u Beogradu

 • 12:00 – 13:30

  Sesija – Genetika, epigenetika i farmakogenetika

 • 13:40 – 15:00

  Diskusija i pauza za ručak

 • 15:00 – 15:30

  Plenarno predavanje – 30 slatkih godina GLUT4 transportera – Prof. dr Nebojša Lalić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; SANU

 • 15:30 – 17:00

  Sesija – Kliničko-biohemijski pokazatelji oboljenja endokrinog sistema

 • 16:45 – 17:00

  Diskusija

 • Hotel M
 • 09:00 – 09:30

  Plenarno predavanje – Serum tumor markers for monitoring patients with gynecological malignancies – Prof. dr Jana Bočeva, Central Clinical Laboratory at University Hospital“, St. Marina“ Varna 

 • 09:30 – 11:00

  Sesija – Tumorski markeri

 • 10:45 – 11:30

  Diskusija i kafe pauza

 • 11:30 – 12:00

  Plenarno predavanje – Vitamin D – imunomodulatorni hormon – Prof. dr Jelena Vojinović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

 • 12:00 – 13:30

  Sesija – Vitamin D u oboljenjima koštanog sistema i drugim bolestima

 • 13:15- 15:00

  Diskusija i pauza za ručak

 • 15:00 – 15:30

  Plenarno predavanje – Koji serološki markeri prate aktivnost vaskulitisa udruženih sa nalazom antineutrofilnih citoplazmatskih antitela (ANCA)? – Prof. dr Branka Bonači Nikolić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • 15:30 – 17:00

  Sesija – Savremeno laboratorijsko praćenje imunosupresije/biološke terapije/transplantacije

 • 17:00 – 18:30

  Zatvaranje kongresa i osnivačka skupština Udruženja specijalista kliničke biohemije i laboratorijske medicine