Predsednik:
Prof. dr Nataša Petronijević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sekretar:
Doc. dr Tatjana Nikolić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članovi:

Prof. dr Tatjana Simić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, SANU

Prof. dr Ivanka Marković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Aleksandra Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Tomislav Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Velibor Čabarkapa, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

mr sci med Tomislav Nedeljković, Klinički centar, Kragujevac

Prof. dr Ivana Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Ana Savić Radojević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Marija Plješa Ercegovac, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Marija Matić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Sonja Misirlić Denčić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Željka Stanojević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asistent dr sci. med. Anđelka Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asistent dr sci. med. Milica Velimirović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asistent dr sci. med. Tihomir Stojković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asistent dr Sašenka Vidičević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu