Akademik dr Vladimir Kostić, predsednik SANU

Prof. dr Radoje Čolović, Predsednik SLD

Akademik dr Vladimir Bumbaširević, vice Rektor Univerziteta u Beogradu

Akademik dr Nebojša Lalić, Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Akademik dr Dragan Micić, sekretar medicinskog odeljenja SANU Beogradu

Akademik dr Ljubisav Rakić, SANU

Prof. dr Ljubica Đukanović, predsednica sekcije za akreditaciju Srpskog lekarskog društva

Prof. dr Jasmina Mimić Oka, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Gordana Teofilovski Parapid, urednik Srpskog Arhiva za celokupno lekarstvo

Prof. dr Milika Ašanin- Direktor KCS

Doc. dr Zlatibor Lončar – Ministarstvo zdravlja