Akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU

Akademik Ljubisav Rakić, SANU

Akademik Radoje Čolović, Predsednik SLD

Akademik Dragan Micić, sekretar medicinskog odeljenja SANU Beogradu

Akademik Vladimir Bumbaširević, vice Rektor Univerziteta u Beogradu

Akademik Nebojša Lalić, Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u

Prof. dr Jasmina Mimić Oka, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Ljubica Đukanović, predsednica sekcije za akreditaciju Srpskog lekarskog društva

Prof. dr Gordana Teofilovski Parapid, urednik Srpskog Arhiva za celokupno lekarstvo

Prof. dr Milika Ašanin- Direktor KCS

Doc. dr Zlatibor Lončar – Ministarstvo zdravlja