Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se Prvi kongres kliničkih biohemičara i specijalista laboratorijske medicine Srbije sa međunarodnim učešćem održati u Beogradu, od 27. do 29. novembra 2019. godine. Svečano otvaranje će biti 27. novembra u sali Srpskog lekarskog društva, Kraljice Natalije 3, a planirana predavanja i simpozijumi će se održati 28. i 29. novembra u Hotelu M, Bulevar oslobođenja 56a.

Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije br. 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019. godine (akreditacioni broj A-1-2206/19), Kongres je akreditovan sa 15 poena za predavače, 13 za usmenu prezentaciju, 11 za poster prezentaciju i 10 za pasivno učešće.

Kongres kliničkih biohemičara i specijalista laboratorijske medicine Srbije sa međunarodnim učešćem se organizuje povodom obeležavanja jubileja, 30 godina od osnivanja specijalizacije iz kliničke biohemije. Pored specijalista kliničke biohemije, ovaj kongres je namenjen i lekarima specijalistima laboratorijske medicine kao nove integrativne i polivalentne specijalnosti koja se razvila iz kliničke biohemije, kao i lekarima drugih specijalnosti koji u svakodnevnoj praksi koriste rezultate laboratorijske dijagnostike. Imajući u vidu dinamiku osavremenjivanja laboratorijske tehnologije sa jedne strane kao i iznalaženje novih i pouzdanih biomarkera sa druge, potrebno je u prvi plan istaći tumačenje rezultata kao jednu od osnovnih aktivnosti lekara specijaliste kliničke biohemije i laboratorijske medicine. Na našem prvom Kongresu će, u okviru plenarnih predavanja i simpozijuma, eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva prezentovati svoja znanja i iskustva, kao i naučna i stručna dostinuća, vezana za istraživanje i primenu biomarkera različitih oboljenja. Pored toga, učesnici će imati priliku da sa kolegama iz regiona i inostranstva razmene ideje i sagledaju probleme koji prate svakodnevni laboratorijski rad. Nadamo da će ovaj skup doprineti poboljšanju kvaliteta laboratorijske dijagnostike, unapređenju saradnje između lekara specijalista kliničkih grana i specijalista kliničke biohemije i laboratorijske medicine, a time i unapređenju zdravstvene zaštite u Srbiji.

Verujemo da ćete svojim učešćem doprineti da Kongres protekne u prijatnoj atmosferi uz ispunjenje najviših nivoa naučnih standarda, na obostranu korist i zadovoljstvo.

Očekujemo vas na Kongresu i radujemo se vašem dolasku.

Prof. dr Nataša Petronijević

Predsednik organizacionog odbora Kongresa

Prof. dr Tatjana Simić, SANU

Predsednik naučnog odbora Kongresa

Prof. dr Aleksandra Isaković

Predsednik Sekcije za Kliničku biohemiju Srpskog lekarskog društva