E-Poster sesije će biti održane 1. i 2. decembra od 13.30h do 15.00h.
Izlagači postera će imati 3-5 minuta da kratko predstave svoje rezultate pred Komisijom i zainteresovanim slušaocima. Tačan raspored izlagača u E-poster sesijama će biti objavljen naknadno.

Uputstvo za pripremu postera

E-Poster je potrebno pripremiti kao 1 slajd u PowerPoint-u, landscape orijentacije.
Preporuka je da veličina slova u tekstu slajda ne bude manja od 16 pt, a naslova ne veća od 36 pt.
E-Poster je potrebno dostaviti u .ppt ili .pptx formatu neposredno pred početak sesije.
E-Poster je moguće dostaviti i u .pdf formatu, poštujući ista pravila.