Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se Drugi kongres kliničkih biohemičara i specijalista laboratorijske medicine Srbije sa međunarodnim učešćem održati u Beogradu, od 30. Novembra do 02. Decembra 2022. godine. Svečano otvaranje će biti 30. novembra u sali Srpskog lekarskog društva, Kraljice Natalije 3, gde će se u narednim danima održati i  planirana predavanja i simpozijumi.

Kongres je trenutno u procesu akreditacije kod  Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

Organizacija ovog kongresa je deo tradicije koja je ustanovljena na Prvom kongresu kliničkih biohemičara i specijalista lboratorijske medicine Srbije sa međunarodnim učešćem, 2019. godine. Ovogodišnji kongres je rezultat zajedničkog rada Sekcije za kliničku biohemiju i laboratorijsku medicinu SLD i udruženja za kliničko laboratorijsku dijagnostiku i istraživanje Srbije – LABDIS.

Pored specijalista kliničke biohemije, ovaj kongres je namenjen i lekarima specijalistima laboratorijske medicine kao nove integrativne i polivalentne specijalnosti koja se razvila iz kliničke biohemije, kao i lekarima drugih specijalnosti koji u svakodnevnoj praksi koriste rezultate laboratorijske dijagnostike.

Imajući u vidu dinamiku osavremenjivanja laboratorijske tehnologije sa jedne strane kao i iznalaženje novih i pouzdanih biomarkera sa druge, potrebno je u prvi plan istaći tumačenje rezultata kao jednu od osnovnih aktivnosti lekara specijaliste kliničke biohemije i laboratorijske medicine. Pored toga, učesnici  će se upoznati sa najnovijim laboratorijskim tehnologijama i imati priliku da sa eminentnim lekarima specijalistima, kao i specijalistima kliničke biohemije i laboratorijske medicine iz regiona i inostranstva razmene ideje i sagledaju probleme koji prate svakodnevni laboratorijski rad. Nadamo da će ovaj skup doprineti poboljšanju kvaliteta laboratorijske dijagnostike, unapređenju saradnje između lekara specijalista kliničkih grana i specijalista kliničke biohemije i laboratorijske medicine, a time i unapređenju zdravstvene zaštite u Srbiji.

Verujemo da ćete svojim učešćem doprineti da Kongres protekne u prijatnoj atmosferi uz ispunjenje najviših nivoa naučnih standarda, na obostranu korist i zadovoljstvo.

Očekujemo vas na Kongresu i radujemo se vašem dolasku.

Prof. dr Aleksandra Isaković

Predsednik organizacionog odbora Kongresa

Prof. dr Ivanka Marković

Predsednik naučnog odbora Kongresa