Predsednik: Prof. dr Ivanka Marković, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Sekretar: Prof. dr Sonja Misirlić Denčić, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Članovi:

Akademik dr Vladimir Bumbaširević, vice Rektor Univerziteta u Beogradu

Akademik dr Ljubisav Rakić, SANU

Prof. dr Tatjana Simić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, SANU

Prof. dr Jasmina Mimić Oka, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Gordana Kocić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Karmen Stankov, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Nevena Radonjić, SUNY Upstate, Syracuse, New York

Prof. dr Nela Rašeta, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska

Prof. dr Yana Bocheva, Central Clinical Laboratory at University Hospital“St. Marina“ Varna, Bulgaria

Dr Bogdan Milojković , Nova Biomedical, Velika Britanija

Dr Ljuba Stojilјković, Northwestern University, Feinberg School of Medicine Chicago, Sjedinjene Američke Države