Predsednik: Prof. dr Aleksandra Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sekretar:  Doc. dr Anđelka Isaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članovi:

Prof. dr Tomislav Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Ivana Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Prof. dr Ana Savić Radojević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Velibor Čabarkapa, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Marija Matić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asistent dr Sašenka Vidičević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Asistent dr Marija Jeremić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

dr Janko Zeković,saradnik u nastavi,  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu